top of page

כמה מילים עבורך צבי:

פגשתי לראשונה את צבי לפני מספר שנים לקריאת כף-יד ביוזמתה של מטפלת אחרת. המפגש השאיר עלי רושם עז, צבי היה מדויק בהבחנותיו ועם זאת אמפטי ומכיל והזכרון של האירוע נשאר בתודעתי.לפני כשנה מצאתי את עצמי בצומת דרכים מאוד משמעותית שנגעה כמעט לכל פן בחיי, פניתי לצבי והחלנו להיפגש. הפגישות עם צבי נעות תמיד בין הקונקרטי והמעשי לבין הבנות עומק של העצמי והסתכלות הוליסטית/רוחנית של המציאות. המפגשים היו תמיד משמעותיים וההחלטות שאליהן הגעתי בעזרתו של צבי נבעו מהסתכלות מעמיקה שאליה הוא הוביל. במהלך התקופה, מצאתי את עצמי, פחות ופחות מוטרד והצעדים המעשיים שביצעתי התבררו כנכונים.בהסתכלות אחורה, אני רק יכול לברך על ההחלטה להיעזר בצבי וממליץ עליו בחום כמטפל.

  אילן גולדווסר

bottom of page